Inwoners Canada

In Canada wonen iets meer dan 35 miljoen mensen. De bevolkingsdichtheid is ongeveer 4 inwoners per km2 terwijl dat in Nederland ongeveer 408 inwoners per km2. 80% van alle inwoners van Canada woont op minder dan 200 km van de grens van de Verenigde Staten. 90% van de inwoners van Canada zijn immigrant of hun grootouders zijn immigrant daardoor zijn er veel verschillende culturen. Er wonen veel Europeanen in Canada uit landen als Frankrijk, Duitsland, Nederland, Engeland en Italië. Tegenwoordig komen er ook steeds meer Aziaten naar Canada en woont de op één na grootste Chinese gemeenschap in Canada. Ongeveer een kwart van de inwoners uit Canada heeft een link met Nederland. De Canadezen zijn slimme mensen, ongeveer 42 % van de Canadezen zijn hoogopgeleid.

Geloof

Canada is geen streng gelovig land dat komt waarschijnlijk ook door de vele verschillende culturen in Canada. Toen Canada een kolonie van Frankrijk was geloofde veel mensen in het Rooms-katholieke geloof. Dat verdween toen de Engelsen Canada overnamen en de Canadezen protestants werden. De grootste geloofsovertuigingen van Canada zijn tegenwoordig de protestantse geloofsovertuiging en Rooms-katholiek.

inwoners canada

Indianen

Indianen zijn de oorspronkelijk inwoners van Canada alleen zijn vele Indianen overleden door onder andere de invloeden van Frankrijk, Nederland en Engeland. Er zijn 2 soorten Indianen: de jagers en de landbouwers. Tegenwoordig wonen er nog zo’n 300.000 Indianen verdeeld over 600 stammen in Canada. De meeste Indianen wonen in het zuiden en midden van Canada. De Indianen trekken niet meer zo als vroeger door het hele land maar leven op vastere plekken. De Indianen werden door de Europeanen gebruikt als handelspartners omdat de Europeanen de Indianen nodig hadden om al de wensen naar kostbare grondstoffen te vervullen. De Europeanen die aan het land kwamen in Canada zorgden voor vele onbekende ziektes waar de Indianen nog nooit van hadden gehoord waardoor er veel overleden.